Klikk for å gå til hovedsiden
SAR Treatment SAR Dekonterra
    Hjem


SAR GRUPPEN
Oljevn 5
4056 TANANGER
 
Tlf: +47 51944444
Faks: +47 51944440
E-post: post@sargruppen.no 

Rådgiving

Intern og ekstern miljørapportering, miljøregnskap

Miljørådgivere fra SAR kan føre regnskap over forbruk av råstoffer, energi og genererte avfallsmengder, enten månedsvis eller for lengre intervaller. Et slikt miljøregnskap kan enten være et egenutviklet system basert på f.eks. regneark, eller et kommersielt system. Vi kan også utarbeide årlige miljørapporter ihht. interne krav i bedriften eller årsrapportering ihht. regnskapslov/ miljøstyringssystemer/ myndighetskrav.
 
» Miljøavdelingen

Eksempler på miljøtjenester:

» Miljøkartlegginger
» Avfallsplaner
» Risikoanalyser
» Utvikling og implementering av styrende dokumentasjon
» Opplæring, kurs og holdningskampanjer
» Intern og ekstern miljørapportering, miljøregnskap
» Myndighetskoordinering
» Miljøfyrtårn

avropssystem

Brukernavn:

Passord:


nyheter
jobb
kontakt oss
Norskdesign: FASETT
powered by i-tools