Klikk for å gå til hovedsiden
SAR Treatment SAR Dekonterra
    Hjem


SAR GRUPPEN
Oljevn 5
4056 TANANGER
 
Tlf: +47 51944444
Faks: +47 51944440
E-post: post@sargruppen.no 

Rådgiving

Opplæring, kurs og holdningskampanjer

SAR kan bistå med utarbeidelse av:

  • Brosjyrer
  • Plakater
  • Merking og skilting som er tenkt rettet mot avfallshåndtering/ytre miljø.

Videre tilbys:

  • Opplæring og kurs
  • Holdningsskapende kampanjer rettet mot kildesortering av avfall og ytre miljø generelt.
  • Motivasjons-"stunts" hvor vi retter fokus på hva som skjer med det kildesorterte avfallet.
 
» Miljøavdelingen

Eksempler på miljøtjenester:

» Miljøkartlegginger
» Avfallsplaner
» Risikoanalyser
» Utvikling og implementering av styrende dokumentasjon
» Opplæring, kurs og holdningskampanjer
» Intern og ekstern miljørapportering, miljøregnskap
» Myndighetskoordinering
» Miljøfyrtårn

avropssystem

Brukernavn:

Passord:


nyheter
jobb
kontakt oss
Norskdesign: FASETT
powered by i-tools