Klikk for å gå til hovedsiden
SAR Treatment SAR Dekonterra
    Hjem


SAR GRUPPEN
Oljevn 5
4056 TANANGER
 
Tlf: +47 51944444
Faks: +47 51944440
E-post: post@sargruppen.no 

Rådgiving

Utvikling og implementering av styrende dokumentasjon

Styringssystemet i en bedrift skal være et redskap for å sikre at aktiviteten skjer innenfor de rammer myndighetene har satt, interne krav og krav fra kunde. SAR kan bidra til utvikling, implementering og revidering av styringssystem. Dette kan være iht ISO 9001, ISO 14001 eller internkontrollforskriften, men er ikke begrenset til disse standarder og krav
 
» Miljøavdelingen

Eksempler på miljøtjenester:

» Miljøkartlegginger
» Avfallsplaner
» Risikoanalyser
» Utvikling og implementering av styrende dokumentasjon
» Opplæring, kurs og holdningskampanjer
» Intern og ekstern miljørapportering, miljøregnskap
» Myndighetskoordinering
» Miljøfyrtårn

avropssystem

Brukernavn:

Passord:


nyheter
jobb
kontakt oss
Norskdesign: FASETT
powered by i-tools