Klikk for å gå til hovedsiden
SAR Treatment SAR Dekonterra
    Hjem


SAR GRUPPEN
Oljevn 5
4056 TANANGER
 
Tlf: +47 51944444
Faks: +47 51944440
E-post: post@sargruppen.no 

Rådgiving

Risikoanalyser

En risikoanalyse vil være et viktig beslutningsverktøy for å redusere risikoen for uønskede hendelser i bedriften. Begrepet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) benyttes også.

Formålet med en risikoanalyse er å se sammenhengen mellom mulige hendelser og deres konsekvenser. SAR utfører risikoanalyser innenfor HMS; arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet.

Trusler, mulig årsaker, sannsynlighet og konsekvenser resulterer i en serie risikobeskrivelser som til sammen danner et totalt risikobilde. For de risikobeskrivelsene som ikke kan aksepteres, vil vi komme med forslag til tiltak.
 
» Miljøavdelingen

Eksempler på miljøtjenester:

» Miljøkartlegginger
» Avfallsplaner
» Risikoanalyser
» Utvikling og implementering av styrende dokumentasjon
» Opplæring, kurs og holdningskampanjer
» Intern og ekstern miljørapportering, miljøregnskap
» Myndighetskoordinering
» Miljøfyrtårn

avropssystem

Brukernavn:

Passord:


nyheter
jobb
kontakt oss
Norskdesign: FASETT
powered by i-tools