Klikk for å gå til hovedsiden
SAR Treatment SAR Dekonterra
    Hjem


SAR GRUPPEN
Oljevn 5
4056 TANANGER
 
Tlf: +47 51944444
Faks: +47 51944440
E-post: post@sargruppen.no 

Rådgiving

Miljøkartlegginger

SARs miljøavdeling kan tilby følgende:

  • Kartlegging av avfallshåndteringen i bedriften med fokus på tiltak for forbedring
  • Utarbeidelse av handlingsplaner etter kartlegginger
  • GAP-analyser av eks. lovverk/styrende dokumentasjon
  • Miljørevisjoner/tilsyn
» Miljøavdelingen

Eksempler på miljøtjenester:
» Miljøkartlegginger
» Avfallsplaner
» Risikoanalyser
» Utvikling og implementering av styrende dokumentasjon
» Opplæring, kurs og holdningskampanjer
» Intern og ekstern miljørapportering, miljøregnskap
» Myndighetskoordinering
» Miljøfyrtårn

avropssystem

Brukernavn:

Passord:


nyheter
jobb
kontakt oss
Norskdesign: FASETT
powered by i-tools