Klikk for å gå til hovedsiden
SAR Treatment SAR Dekonterra
    Hjem


SAR GRUPPEN
Oljevn 5
4056 TANANGER
 
Tlf: +47 51944444
Faks: +47 51944440
E-post: post@sargruppen.no 

Rådgiving

Miljøavdelingen

Miljøavdelingens arbeid er første ledd i WCM®-konseptet. Vi hjelper kunden med å hindre at avfall oppstår, å forbedre kildesorteringen og å øke gjenvinningen av avfall. WCM® innebærer aktiv rådgiving og veiledning innen avfall og miljø.

Miljørådgiverene kan ha sin base hos kunden, eller utføre arbeidet og studier fra SAR.

SAR har en av bransjens største miljøavdelinger. Avdelingen har spesiell kompetanse innen miljøvennlig og kostnadseffektiv avfallshåndtering, og vil sammen med kunden skreddersy konseptet til kundens behov. Kunnskapene våre miljørådgivere har er et resultat av formell utdannelse og praktisk erfaring fra implementering av konseptet hos forskjellige kunder. Alle ansatte har erfaring med helhetsløsninger innen avfallsstyring, miljøregnskap, kurs og rådgiving. De har også offshore sertifikater.


Kompetanse/miljørådgivereKaren Aanestad, leder av miljøavdelingen i SAR Utdannelse: Høgskoleingeniør i natur- og miljøfag. Erfaring: avfall, regelverk, miljøkartlegging, kvalitetssystem/-revisjon, offentlig forvaltning, miljøfyrtårn rådgiver

Natalia Orlova, miljøingeniør i SAR.
Utdannelse: Høgskoleingeniør i miljøteknikk.
Erfaring: avfall, regelverk, miljøkartlegging,
miljørapportering,
miljøfyrtårn rådgiver. 

Håvard Solheim Nateland, miljøingeniør i SAR. Høgskoleingeniør.
Erfaring:laboratoriearbeid, avfall, regelverk, miljøkartlegging,
miljørapportering,
miljøfyrtårn rådgiver, kurs og opplæring. 

» Miljøavdelingen

Eksempler på miljøtjenester:

» Miljøkartlegginger
» Avfallsplaner
» Risikoanalyser
» Utvikling og implementering av styrende dokumentasjon
» Opplæring, kurs og holdningskampanjer
» Intern og ekstern miljørapportering, miljøregnskap
» Myndighetskoordinering
» MiljøfyrtårnKontaktinformasjon:
Leder for miljøavdelingen, Karen Aanestad, telefon 5194 4448, e-post: karen.aanestad@sargruppen.no

avropssystem

Brukernavn:

Passord:


nyheter
jobb
kontakt oss
Norskdesign: FASETT
powered by i-tools