SAR logo
- turning waste to values SAR Gruppen SAR Deconterra


SAR TREATMENT AS
Oljeveien 5
N-4056 Tananger
tlf +47 51 94 44 64
mobil +47 94 43 86 38
fax +47 51 94 44 40

Kontaktperson:
Jonathan Miller

Jonathan.Miller@sargruppen.nodesign: FASETT


SAR Treatment

SAR Treatment utfører rensing av forurenset vann fra både offshore og onshore industri. Et av våre hovedområder i dag er rensing av forurensede vannfraksjoner fra bore- og brønnoperasjoner på norsk sokkel.

SAR Treatment har et behandlingsanlegg for forurenset vann på Norsea Base, Tananger. SAR Treatment's lokasjon sentralt på basen er ideell med tanke på effektiv og allsidig logistikk. Anleggets store lagringskapasitet kombinert med moderne og høyteknologisk behandlingsmetode gjør at vi kan tilby miljøvennlig, sikker og økonomisk gunstig behandling av forurenset vann fra de fleste typer industri.

Anlegget kan motta leveranser på opptil 2000 m3 per last. Anlegget har døgnvakt, 365 dager i året.

Vakttelefon for henvendelser utover vanlig arbeidstid er 94 43 86 38.