Klikk for å gå til hovedsiden
SAR Treatment SAR Dekonterra
    Hjem


SAR GRUPPEN
Oljevn 5
4056 TANANGER
 
Tlf: +47 51944444
Faks: +47 51944440
E-post: post@sargruppen.no 
StatoilHydro ASA og SAR AS har inngått rammekontrakt for håndtering av avfall for Installasjoner, Forsyningsbaser og Landanlegg.

Kontrakten gjelder for lokasjonene Stavanger, Kårstø, Bergen(Ågotnes/Sandsli), Mongstad(landanlegg), Florø, Kristiansund, Stjørdal, Sandnessjøen, Harstad, Hammerfest(Polarbase) og Melkøya. Avtalen har en varighet på 4 år med opsjon på ytterligere 4 år(1+1+1+1).


(04.02.08) -

 

SAR AS har hatt rammekontrakten med StatoilHydro ASA for håndtering av avfall de siste 5 år. Vi ser det derfor som en stor tillitserklæring at StatoilHydro ASA nå velger å inngå rammekontrakt med ytterligere nye år. Kontrakten er vunnet i skarp konkurranse med andre avfallsaktører, så vel nasjonale som internasjonale.

 

SAR AS er et landsdekkende avfallsselskap som har spesialisert seg på håndtering av avfall fra olje og gassindustrien. SAR AS har som ambisjon å være en ledende total leverandør av industrielle avfallsløsninger. SAR skal med dette være best i Norge med utgangspunkt i norsk sokkel og industri. Ut fra sine kjerneområder innen avfall fra olje og gassindustrien, skal selskapet bygge en internasjonal vekstplattform. Selskapet er blant annet etablert med eget behandlingsanlegg i India.

 

Vår visjon er ”å gjøre avfallet om til verdier”. Med dette menes å gjenvinne og gjenbruke de verdiene som finnes i avfallet til nytte for samfunn og miljø.

 

SAR AS’s tjenstespekter spenner fra:

  • Transport, sortering og gjenvinning av farlig- og næringsavfall
  • Waste Chain Management – rådgivning, opplæring, miljøregnskaper, GAP-analyser, risikovurderinger, sertifiseringer med mer.
  • Tankrengjøring på båt, rigg og landanlegg
  • Bore og prosessmaterialer, samt vannrensing med egne behandlingsanlegg i Tananger og på Averøy.
  • Rengjøring av drain, varmevekslere, boretårn, dekk og boremoduler
  • Utleie av utstyr for avfallsinnsamling og håndtering

 

Årlig avfallsmengde totalt i SAR AS er drøyt 150 000 tonn mottatt avfall. Selskapet har egne avdelinger på alle de for StatoilHydro aktuelle stedene. Foruten håndtering av avfall for olje og gassindustrien, er SAR AS også i ferd med å bli en betydelig aktør overfor øvrig industri og næringsvirksomhet i sine lokalområder. Selskapet har en årlig omsetning på 350 mill., og syselsetter 110 ansatte fra Hammerfest i Nord til Kristiansand i sør.

« tilbake
avropssystem

Brukernavn:

Passord:


nyheter
jobb
kontakt oss
Norskdesign: FASETT
powered by i-tools