Klikk for å gå til hovedsiden
SAR Treatment SAR Dekonterra
    Hjem


SAR GRUPPEN
Oljevn 5
4056 TANANGER
 
Tlf: +47 51944444
Faks: +47 51944440
E-post: post@sargruppen.no 
SAR Florø, Fjord Base er tildelt sikkerhetsprisen for 2007

Den første sikkerhetsprisen ble tildelt allerede i 1992, og har siden vært delt ut 10 ganger. Prisen tildeles det firma, avdeling eller enkeltperson som gjennom året har utmerket seg ved aktivt å arbeide for basens sikkerhet. Faste fartøy som anløper Fjord Base har også vært regnet som aktuelle kandidater. Prisen skal ikke nødvendigvis deles ut til den beste, men kan og skal ta hensyn til virksomheters utvikling, både på kort og lang sikt. Gode enkeltepisoder kan bidra til at firma blir vurdert. Det er i tillegg bestemt at prisen ikke nødvendigvis må deles ut hvert år, og den skal først og fremst deles ut til et firma eller en avdeling.


(16.10.07) -

Denne gangen var det flere firma i tillegg til SAR som var gode kandidater til prisen. Blant disse var NorCargo, NCP, StatoilHydro v/slamanlegget og Saga Fjordbase v/Subsea.


Årets jury bestod av følgende personer:

Agnar Strømsnes (Saga Fjordbase AS)

Sigurd Øystein Døsen (Statoil Base Florø)

Jim Haugland (Fjord Base AS)

Danckert Dankertsen (Saga Fjordbase AS)

 

Her er utdrag fra juryens kommentarer:

”SAR er et selskap som innenfor miljøområdet viser oss andre den riktige vei. Selskapets ansatte på avdelingen på Fjord Base er alltid positive til både å delta og på andre måter involvere seg i det felles HMS-arbeidet på basen.  Det er også blitt lagt merke til at det blir reagert ved mulige sikringsbrudd.  SAR kan som oss alle bli enda bedre på HMS, men viser både vilje og evne til å strekke seg mot nye høyder.”

 \

  Fra Venstre: Frank W . Arnesen (StatoilHydro), Lars Petter (avdelingsleder SAR Florø), Geir W Olsen (Formann SAR) og

  Sigurd Øistein Døsen (basesjef StatoilHydro Florø).

« tilbake
avropssystem

Brukernavn:

Passord:


nyheter
jobb
kontakt oss
Norskdesign: FASETT
powered by i-tools