Klikk for å gå til hovedsiden
SAR Treatment SAR Dekonterra
    Hjem


SAR GRUPPEN
Oljevn 5
4056 TANANGER
 
Tlf: +47 51944444
Faks: +47 51944440
E-post: post@sargruppen.no 
Manglende rutiner for behandling av kjemikalier

Mange små virksomheter bryter regelverket. Kilde SFT


(14.03.07) -

 

Mange små virksomheter bryter regelverket.  Fylkesmannen og SFT`s kontroll i fjor av 304 verksteder, renserier og virksomheter i plast- og gummiindustrien viser at mange virksomheter håndterer kjemikalier og farlig avfall for dårlig.

Med bakgrunn i disse resultatene starter nå en ny landsomfattende kontrollasksjon i disse bransjene.

 

De fleste avvikene skyldes i hovedsak manglende håndteringsrutiner og oppdatering  av dokumentasjon. Mye avfall blir også levert til ikke godkjente mottak.

 

Det er et stort behov for å heve kunnskapene i den enkelte bedrift når det gjelder håndtering og behandling av farlig avfall. 

 

SAR står til rådighet med tjenester både i form av avfallsbehandling, transport/ lagring, rådgivning og kurs. 

 

Ta kontakt med vår miljøavdeling på telefon 51 94 44 44.

 

« tilbake
avropssystem

Brukernavn:

Passord:


nyheter
jobb
kontakt oss
Norskdesign: FASETT
powered by i-tools