Klikk for å gå til hovedsiden
SAR Treatment SAR Dekonterra
    Hjem


SAR GRUPPEN
Oljevn 5
4056 TANANGER
 
Tlf: +47 51944444
Faks: +47 51944440
E-post: post@sargruppen.no 
SAR er nå etablert i Danmark

SAR har inngått avtale med Esbjerg Offshore BASE (EOB) om etablering av mottaksanlegg for farlig avfall. Da alle nødvendige godkjenninger foreligger, kan vi nå starte driften av et mottaksanlegg med egne tanker. Dermed har vi nådd målet om å være i drift i løpet av denne høsten.


(10.11.06) -

Anlegget i Esbjerg består av en tankgård med 4 tanker, fundament og ringmur.

Hver tank er på 200 m3 til borremudd, cuttings og vann.

Anlegget har også en  innendørs vaskeplass med avløp til brønn,  en behandlingsunit med avløp til brønn, og en rørforbindelse fra tankanlegg gjennom lagerhus til kaikant.

 

Boreavfallet ankommer med skip i lukkede konteinere.

SAR mottar avfallet, separerer det i behandlingsuniten og videresender det for behandling i Norge.


               

« tilbake
avropssystem

Brukernavn:

Passord:


nyheter
jobb
kontakt oss
Norskdesign: FASETT
powered by i-tools